اخبار برگزیده

حالی خرابحالی خراب

دلی نگران

روحی ویران از گناه

وعشقی که دراین نزدیکی است

سهراب میگفت لای شب بوهاست

ومن که باشم که بگویمش که کجاست

وعشق در همین نزدیکی است

رگی که از کنار گردنم میگذرد

خدایااینروزهااستخوان خیالم هم دردمی کشد

ببخشی مگر چه می شود یاغفارالذنوب

این بنده ات گنه کرده وخجالتش نده امشب

[تصویر: 130.gif]


حالی خراب

حالی خراب

حالی خراب

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها